Hoạt động VDB

Đẩy mạnh hoạt động trong những tháng cuối năm 2020

Ngày 6/8/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8/2020, tập trung đánh giá tình hình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai các công việc trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2020.
Ngày 12/08/2020   |Xem tiếp

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc hỗ trợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 27/11/2019 tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - in, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Thị Mai và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) Lee Dong Gull đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 29/11/2019   |Xem tiếp

Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Đảng bộ NHPT từ ngày 17-25/9/2020

Ngày 17/9/2020, Đảng ủy NHPT đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” cho 23 học viên là các đảng viên mới được kết nạp hiện đang công tác tại các Ban/Trung tâm thuộc Hội Sở chính NHPT và các đảng viên sinh hoạt tại các Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT Việt Nam và Đảng bộ Khối DNTW.
Ngày 17/09/2020   |Xem tiếp