Đào tạo - Nhân lực

Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Đảng bộ NHPT từ ngày 17-25/9/2020

Ngày 17/9/2020, Đảng ủy NHPT đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” cho 23 học viên là các đảng viên mới được kết nạp hiện đang công tác tại các Ban/Trung tâm thuộc Hội Sở chính NHPT và các đảng viên sinh hoạt tại các Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT Việt Nam và Đảng bộ Khối DNTW.
Ngày 17/09/2020   |Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng (11/03/2009)

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cần tuyển 10 kỹ sư tin học làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Hội sở chính.

Thông tin Ứng viên (11/03/2009)

Mời quý bạn điền đầy đủ thông tin vào bản THÔNG TIN ỨNG VIÊN, kèm với bản sao Bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ và gửi về: Ban Tổ chức cán bộ - NHPTVN 25 A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội