Tài sản cần bán
Tên tài sản đấu giá (01 gói), gồm:
Ngày 17/08/2020   |Xem tiếp
tài sản đấu giá là: Nhà máy chế biến cá tra, basa xuất khẩu tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, gồm:
Ngày 14/08/2020   |Xem tiếp
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay với các nội dung như sau:
Ngày 14/08/2020   |Xem tiếp
Tài sản đấu giá là: Nhà máy chế biến cá tra, basa xuất khẩu tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, gồm:
Ngày 29/07/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :