Thông tin nhân sự
Ngày 15/9/2020, Hội đồng quản trị NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 352/QĐ-NHPT, 353/QĐ-NHPT, 354/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum.
Ngày 17/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 01/9/2020, Hội đồng quản trị NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 335/QĐ-NHPT, 336/QĐ-NHPT, 337/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn.
Ngày 04/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 31/8/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2538 - QĐ/ĐUK chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Ngày 04/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/8/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-NHPT về nhân sự tham gia Hội đồng Thi đua khen thưởng NHPT.
Ngày 28/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/8, Hội đồng Quản trị NHPT đã ban hành quyết định số 328/QĐ-NHPT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT Yên Bái.
Ngày 28/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/8, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-NHPT thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước NHPT lần thứ III, năm 2020.
Ngày 28/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 07/8/2020, tại Lào Cai, NHPT đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHPT Lào Cai Nguyễn Quang Trung.
Ngày 10/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 06/8/2020, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 8/2020 và công bố các quyết định liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt các đơn vị thuộc Hội sở chính.
Ngày 06/08/2020   |Xem tiếp
Chiều ngày 31/7/2020 tại Chi nhánh NHPT Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông thừa ủy quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Phan Xuân Bỉnh công bố và trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Giám đốc Chi nhánh.
Ngày 04/08/2020   |Xem tiếp
Sáng ngày 03/7/2020 tại trụ sở VDB Khu vực Đông Bắc- TP Hải Phòng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc cho ông Lê Quang Việt, Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc kể từ ngày 01/7/2020.
Ngày 06/07/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :