08/05/2020 18:12
Xem với cỡ chữ

Hội thảo trực tuyến về tài chính xanh

Sáng ngày 07/5/2020, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Phát triển hệ thống tài chính xanh thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam”. Đại diện Ban Cân đối Kế hoạch - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tham dự Hội thảo.
Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe diễn giả là chuyên gia đến từ các trường đại học và tài chính tín dụng trình bày một số tham luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tài chính xanh cũng như phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam.
Cùng với đó, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến thảo luận nhằm làm rõ hơn các vấn đề xoay quanh chủ đề của Hội thảo như: thực trạng thị trường tài chính xanh, phát triển trái phiếu xanh của các doanh nghiệp, xây dựng bộ chỉ số đánh giá phát triển hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam… Trong số đó, có ý kiến cho rằng nên xây dựng VDB như một hình mẫu đi đầu về ngân hàng xanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam.
Hội thảo là cơ hội để VDB nắm bắt thông tin về thực trạng đầu tư và nhu cầu sử dụng vốn của các dự án “xanh” và doanh nghiệp “xanh” ở nước ta hiện nay. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để VDB hoàn thiện các chính sách tín dụng liên quan nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đầu tư xanh của nền kinh tế cũng như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh./.
Ban Cân đối Kế hoạch
Tìm theo ngày :