13/05/2020 11:53
Xem với cỡ chữ

Chính phủ đã huy động vốn vay nước ngoài khoảng 333 triệu USD

Trong 4 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 4 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 333 triệu USD. Việc trả nợ vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 35.888 tỷ đồng. Số tiền giải ngân nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 12.137 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), trong 4 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 4 hiệp định vay vốn nước ngoài với Ngân hàng Thế giới và chính phủ Đan Mạch trị giá khoảng 333 triệu USD.
Cũng theo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong tháng 4/2020 thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 62 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 42 triệu USD, cho vay lại khoảng 20 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 524 triệu USD, tương đương khoảng 12.137 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 389 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 135 triệu USD.
Trả nợ vốn vay nước ngoài của Chính phủ trong tháng 4/2020 khoảng 2.562 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm khoảng 35.888 tỷ đồng. 
Theo đại diện Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong tháng 4/2020, không thực hiện cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước; các dự án được bảo lãnh không thực hiện rút vốn, trả nợ gốc và lãi. Dư nợ bảo lãnh của các dự án vay vốn trong nước tính đến 20/4/2020 khoảng 25.880 tỷ đồng. 
Đối với việc bảo lãnh vay nước ngoài, trong tháng 4, Chính phủ không cấp mới bảo lãnh cho dự án vay vốn nước ngoài; các dự án được bảo lãnh không thực hiện rút vốn, thực hiện trả gốc khoảng 578 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, các dự án bảo lãnh nước ngoài thực hiện trả gốc khoảng 1.894 tỷ đồng, trả phí và lãi khoảng 615 tỷ đồng.
Đào Huyền theo Thời báo tài chính
 
Tìm theo ngày :