15/05/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Đại hội Chi bộ Chi nhánh NHPT GiaLai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 14/05/2020, Chi bộ Chi nhánh NHPT GiaLai đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Hoài Ân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên Giáo - Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Phạm Văn Quang, Phó ban Tổ chức Đảng ủy Khối và toàn thể đảng viên chi bộ Chi nhánh NHPT GiaLai.

Cấp ủy chi bộ CN.NHPT GiaLai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

     Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ Chi nhánh NHPT GiaLai, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hoài Ân biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Chi nhánh NHPT GiaLai trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện và phát huy trong nhiệm kỳ 2020-2025.
     Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Xuân Ngữ, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ và là đại biểu chính thức, đồng chí Đặng Thị Kim Phượng là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên.

Lê Thị Kim Tánh VDB CN.GiaLai


 

Tìm theo ngày :