01/07/2020 15:55
Xem với cỡ chữ

Cho vay vốn ODA dự án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố Thái Nguyên

Thực hiện Hợp đồng cho vay lại đã ký giữa Bộ Tài chính và Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên vay vốn 24.890.000 USD, Bộ Tài chính đã ủy quyền cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay lại khoản vay số 3251 – VIE của Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ cho các dự án thành phần tham gia Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam.
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên và Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đã ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai đối với Dự án: Đầu tư xây dựng công trình phát triển hệ thống cấp nước Thành phố Thái Nguyên công suất 52.500 m3/ngày đêm. Tổng mức vốn đầu tư dự án: 639.549.865.047 đồng.
Việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống cấp nước đô thị sẽ đảm bảo năng lực và cải thiện chất lượng cấp nước, mở rộng mạng lưới bao phủ, tăng khả năng tiếp cận tốt hơn của người dân với dịch vụ cấp nước.
Phạm Đức Dũng  VDB Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên
Tìm theo ngày :

Khách online:3887
Lượt truy cập: 9469446