01/07/2020 16:47
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản tàu Biển Bắc 16 (cv: 340/NHPT.TBI-TD)

Thông tin cụ thể như sau:
1/ Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
- Tài sản bán đấu giá: Xác tàu Biển Bắc 16.
+ Tình trạng tàu Biển Bắc 16 như sau: Ngày 04/11/2017, Tàu Biển Bắc 16 bị chìm và gãy thành 3 phần tại luồng hàng hải cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Thông tin về tàu Biển Bắc 16: 
Số đăng ký: HP-4280; Số đăng kiểm: V15-02903; Năm đóng: 2016 tại Hải Dương; Cấp phương tiện: VR SB; Công dụng: Chở hàng khô; Trọng tải toàn phần: 3.449.90 tấn; Chủ phương tiện: Công ty cổ phần đóng tàu Biển Bắc,
- Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần đóng tàu Biển Bắc; địa chỉ: Xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
- Giá khởi điểm: 1.092.587.547đ (Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu năm trăm tám mươi bẩy nghìn năm trăm bốn mươi bẩy đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT 10% và các khoản chi phí trông coi, bảo quản xác tàu và lưu kho (Chi phí này do người mua được tài sản đấu giá tự thỏa thuận, thống nhất và thanh toán trực tiếp với đơn vị trông coi, bảo quản xác tàu là Công ty TNHH Lê Quốc).
2/ Đơn vị tổ chức đấu giá, phí hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá, thời gian, địa điểm xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá:
- Đơn vị tổ chức đấu giá: 
+ Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco.
+ Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng;
+ Số điện thoại: 0225.3822476. 
- Mức thu phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ;
- Bước giá: 10.000.000đ (Mười triệu đồng).
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 200.000.000đ/ hồ sơ (Hai trăm triệu đồng/một hồ sơ).
- Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 30/6/2020 đến hết ngày 13/7/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco (trong giờ hành chính).
- Thời gian địa điểm xem tài sản: Ngày 06/7/2020 và ngày 07/7/2020 tại nơi xác tàu chìm tại luồng hàng hải cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/7/2020 đến 16 giờ 00 ngày 15/7/2020.
- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản và quy chế đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ban hành; Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phá dỡ tàu cũ và Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Cơ sở phá dỡ tàu cũ và khai thác cầu cảng” do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp.
3/ Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản, phương thức đấu giá, hình thức đấu giá tài sản:
- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Từ 09 giờ 00 ngày 16/7/2020.
- Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco (Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả lên. 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
Tìm theo ngày :

Khách online:3739
Lượt truy cập: 9469216