07/07/2020 16:56
Xem với cỡ chữ

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 3/7/2020, tại TPHCM, Khối Thi đua các Bộ, Ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành - đại diện Khối trưởng và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Thông - đại diện Khối phó đồng chủ trì hội nghị.
Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành là 10 thành viên của Khối Thi đua các Bộ, Ngành tổng hợp bao gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; thành viên HĐQT Nguyễn Chính Tuấn đại diện NHPT dự, phát biểu tham luận Hội nghị.
Năm 2020, các đơn vị thành viên trong Khối đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề “ Chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, đột phá, hiệu quả”, trong đó trọng tâm là tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua thường xuyên và phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề) tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.
Căn cứ vào 4 nội dung trọng tâm của Khối và và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên, mỗi đơn vị đã phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, tổ chức thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Trong 6 tháng cuối năm 2020, các Bộ, ngành thực hiện 4 phong trào thi đua: “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động”. Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Tại hội nghị, các thành viên trong Khối đã trao đổi, thảo luận, bổ sung những điểm mới, cách làm hay vào kế hoạch, chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2020 nhằm tạo sự chuyển biến và đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, trong đó nhấn mạnh đến công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương kỳ vọng 6 tháng cuối năm 2020, Khối Thi đua các Bộ, Ngành tổng hợp sẽ có những hoạt động sôi động, hiệu quả hơn nữa. Các bộ ngành chọn thế mạnh của Khối để đẩy mạnh các phong trào thi đua. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Các bộ, ngành trong Khối tăng cường tham mưu, bảo đảm thời gian các quy định khen thưởng theo quy định pháp luật. Đồng thời cơ quan tham mưu thi đua khen thưởng các bộ ngành, cần phát huy vai trò của từng thành viên, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát thi đua khen thưởng.
Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết, 6 tháng cuối năm 2020, các bộ, ngành trong Khối tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của Khối với chủ đề “ Chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, đột phá, hiệu quả”; thực hiện các cam kết thi đua, tích cực tham gia các hoạt động chung của Khối; tham gia các hội nghị khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối. Tổ chức kiểm tra, khảo sát đơn vị cơ sở các thành viên về công tác thi đua khen thưởng theo kế hoạch đề ra. Tổ chức Hội nghị tổng kết Khối thi đua các Bộ, Ngành tổng hợp năm 2020; ký giao ước thi đua, bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2021.
Võ Duy - Ban Thi đua Khen thưởng NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:3647
Lượt truy cập: 9469070