25/05/2021 15:28
Xem với cỡ chữ

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, ngày 24/5/2021, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) có văn bản số 920/NHPT-VP gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid – 19.
Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cán bộ, người lao động, Tổng Giám đốc NHPT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc:
1. Quán triệt cán bộ, người lao động (CBNV) nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch theo các chỉ thị, công điện…của Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế, Công điện số 01/CĐ-NHPT của Tổng Giám đốc NHPT ngày 29/01/2021 về việc phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Tổng Giám đốc NHPT.
2. Yêu cầu CBNV thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh, trung thực khai báo lịch sử dịch tễ tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan phòng dịch tại địa phương; các CBNV được xác định là các F1, F2 thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly y tế theo quy định.
3. Căn cứ tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo, yêu cầu của cơ quan y tế tại địa phương, thủ trưởng các đơn vị chủ động bố trí CBNV (ngoài các đối tượng F phải cách ly y tế) làm việc trực tuyến theo chế độ luân phiên hàng tuần (50% làm việc trực tuyến) đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
4. Báo cáo kịp thời Lãnh đạo NHPT phương án tổ chức thực hiện công việc và công tác phòng chống dịch bệnh trong trường hợp tại đơn vị phát sinh ca nhiễm (F0) hoặc trụ sở đơn vị thuộc đối tượng phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh của đơn vị./.
HN
Tìm theo ngày :

Khách online:7699
Lượt truy cập: 10574698